GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai2procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

image003

image003

2017 m. liepos 19 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugų Tauragės regione.

Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

Pagrindinis siūlomų laikino atokvėpio paslaugų įstaigoje uždavinys – suteikti laikino atokvėpio (trumpalaikės globos ir/ar priežiūros) įstaigoje paslaugas asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią įstaigoje laikinai, kai jų šeimos nariai, tėvai ar globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, darbo grafiko, mokymosi, atostogų ar pan.) negali patys laikinai ar darbo savaitę pasirūpinti ir prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Paslaugą gali gauti asmenys turintys proto ar (ir) psichikos negalią, kuriems Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka dėl proto ar (ir) psichikos sutrikimų nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Paslaugos trukmė - paslauga paslaugos gavėjui bus teikiama iki 24 valandų per parą / 5 parų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.

Kada kreiptis. Paslaugos gavėjas, jo tėvai ar globėjai į paslaugos tiekėją dėl paslaugos suteikimo turi kreiptis ne vėliau kaip trys dienos iki reikiamos paslaugos suteikimo. Šeimai ištikus nenumatytoms aplinkybėms, tokioms, kaip vieno iš tėvų ar globėjų ūmi liga, kito šeimos nario ūmi liga, nenumatyta komandiruotė ar darbo grafiko pakeitimas, šeimos nario mirtis, paslaugos gavėjas gali kreiptis į tiekėją suteikti paslaugą tą pačią dieną.

Paslaugos teikimo vieta – viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ neįgaliųjų globos namai, Vydūno g. 56 C, Jurbarkas.

Daugiau informacijos apie galimybę gauti laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje gali suteikti paslaugų koordinatorė Loreta Ogorodnikienė, tel. 8-689-70605, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar vyr. socialinė darbuotoja Irena Molčankinienė, tel. (8 447) 55266, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

2017 metais Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo dalinai finansuojami du įstaigos projektai:

1.  Tęstinis projektas „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas Jurbarko rajono suaugusiems proto negalios asmenims“, skirtas proto negalios asmenų sveikos gyvensenos skatinimui.

2. Tęstinis sveikatingumo projektas ƒ„Žinau, galiu, noriu“, kuris skirtas šeimoms, jų nariams bei kitoms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms, kurioms yra teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Eržvilko Motinos ir vaiko krizių centre.

 

ESFIVP I 2

ESFIVP I 2

 

 

 

 

 

2017 m. balandžio mėn. Jurbarko rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą bei užtikrinant aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką senyvo amžiaus asmenims Jurbarko rajone.

Rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir socialinio tinklo kūrimąsi sąlygoja tiek išorės, tiek vidiniai veiksniai. Vienas iš vidinių veiksnių yra visuomenės senėjimas. Spartėjanti gyventojų migracija lemia poreikį socialinėms paslaugoms, nes darbingo amžiaus asmenys išvyksta į užsienį ir palieka senyvo amžiaus tėvus, neretai turinčius specialiųjų poreikių.

Pagrindinė problema, lėmusi projekto inicijavimą, tai esama VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų, esančių adresu Piliakalnio g. 4, Eržvilke, infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos.

Ši problema bus sprendžiama projekto veiklų įgyvendinimo metu atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka.

 

Projekto pavadinimas – „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone“.

Projekto vykdytojas – Jurbarko rajono savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 191 806,42 Eur (skirta lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo) – 163 035,45 Eur).

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-04-30.

 

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2016 m. rugsėjo 22 d. su įgyvendinančia institucija Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.1-ESFA–V-418-04-0003 „Integralios pagalbos teikimas Jurbarko rajono gyventojams“, bendrai finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, sutartį.

Projekto metu, kuris įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 084.1-ESFA- V-418 „Integrali pagalba į namus“ 2017–2021 metais, bus teikiamos kompleksinės integralios socialinės globos ir slaugos paslaugos asmenims turintiems nustatytus specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius: vaikams, darbingo amžiaus asmenims, senyvo amžiaus asmenims.

Projekto trukmė – 38 mėnesiai.

Projektui įgyvendinti skirta suma 234 000 Eur.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams. Projekto metu integralią socialinės globos ir slaugos pagalbą Jurbarko rajono gyventojams, turintiems sunkią negalią, teiks 3 mobilios specialistų komandos, kurias sudarys bendruomenės slaugytojas, kineziterapeutas, slaugytojo padėjėjai, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai. Šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos, padėsiančios geriau prižiūrėti savo artimuosius. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas bus keliama darbuotojų kvalifikacija. Numatoma organizuoti neformalios pagalbos skatinimo renginius bendruomenės nariams ir savanoriams. Projektui įgyvendinti bus nupirktos 2 transporto priemonės, kuriomis specialistų komandos vyks pas paslaugos gavėjus,vešis pagalbos priemones, reikalingas paslaugų gavėjų priežiūrai.