GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
302procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos
GIMK  Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio seka būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kada patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Vėliau, kai vaikas apsigyvena globėjų ar įtėvių šeimoje, susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais. Tad labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų - bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sprendžiant iškilusias problemas. 

2018 m. vasario 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-39 viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ paskirta vykdyti Globos centro funkcijas.

Pagrindinis Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba bei funkcijos:

 • budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių paieška, atranka;
 • paruošimas globoti, prižiūrėti vaiką (-us) pagal GIMK programą;
 • bendradarbiaujant su VTAS išvados dėl pasirengimo vaiko globai rengimas ir budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų skyrimas atsižvelgiant į vaiko interesus;
 • individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas, atvejų koordinavimas;
 • pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas (pvz., papildoma psichologinė, psichiatrinė, pagalba, neformalus ugdymas);
 • pagalbos teikimas ir (ar) budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai (psichologinė, konsultacinė, teisinė ir pan.);
 • bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais darbuotojais (individualaus pagalbos šeimai ir vaikui plano suderinimas, vaiko (-ų) vizitų grafiko sudarymas, dalyvavimas atvejo nagrinėjimo posėdžiuose ir pan.);
 • tarpininkavimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų vaikui;
 • atokvėpio paslaugų organizavimas ir (ar) teikimas;
 • budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas;
 • globos, įvaikinimo viešinimas;
 • metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namams ir jų darbuotojams, šeimynoms.

 

Projekto logotipas

Projekto logotipas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2018 m. spalio 30 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį Nr. PROJ-JVS-35,  įgyvendinant „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ projektą. 

Projekto tikslas - įveiklinti Globos centrą savivaldybėje, didinti Globos centro teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, sukuriant papildomas darbo vietas, parengiant metodinę medžiagą darbui su globėjais, globojamais vaikais ir įtėviais bei keliant dirbančiųjų profesinę kompetenciją.

Sutartis galioja 36 mėn., projekto veiklos vykdomos nuo 2019 m. sausio 1 d.

Atsakingas asmuo: globos koordinatorė Aistė Rimkevičiūtė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

PLAKATAS naujas 1

PLAKATAS naujas 1

Globos centro specialistės, jų kontaktai:

Globos koordinatorė Aistė Rimkevičiūtė

Tel. (8 447) 48517     el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistė Monika Kornikienė

(vaiko priežiūros atostogose)

Tel. 8 610 34676      el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistė Raminta Kardauskienė

(vaiko priežiūros atostogose)

 Tel. 8 695 20333     el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
Psichologė Ganna Jakelaitis

Tel. (8 447) 48517    el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Psichologė Laura Molčankinaitė Tel. (8 447) 48517

 

Asmenys gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

 

Kviečiame Jurbarko krašto žmones tapti budinčiais globotojai ir tapti Globos centro partneriais, suteikiant tėvų globos netekusiems vaikams laikiną užuovėją savo namuose.

Budintis globotojas

Tai laikinasis vaiko globėjas, kuris vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepti vaiko poreikius ir kasdienę priežiūrą.

Budinčio  globotojo funkcijos: 

 • prižiūri vaiką pagal globos centro ir paslaugų teikimo sutartį;
 • veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą;
 • nėra įstatyminis vaiko atstovas, globoja vaiką pagal Globos centro įgaliojimus;
 • globos trukmė: iki 12 mėnesių, kol vaikui baigsis laikinoji globa. Per šį laiką vaikas gali būti sugrąžintas į biologinę šeimą ar jam bus nustatyta nuolatinė globa, ar jis bus įvaikintas;
 • vienu metu gali prižiūrėti iki 3 vaikų. Bendras vaikų skaičius su savais vaikais – iki 6 vaikų.

Budinčio globotojo gaunamos pajamos ir išmokos:

 • Vienkartinė išmoka vaiko vietai įkurti – 200 Eur.
 • Išmoka vaiko laukimo laikotarpiu – 1,25 MMA (693,75 Eur).
 • Išmoka už vaiko priežiūrą – 1,5 MMA (832,5 Eur) dydžio mėnesinis atlygis už 1 vaiką, 2 MMA (1100 Eur) dydžio mėnesisnis atlygis už 2 vaikus ir 2,5 MMA (1387,5 Eur) dydžio mėnesisnis atlygis už 3 vaikus.
 • Vaiko globos išmoka – 152 Eur.
 • Vaiko globos tikslinis priedas – 152 Eur.
 • Išmoka vaikui – 50,16 Eur.

Kokias paslaugas gauna budintis globotojas?

 • individualias psichologo ir globos koordinatoriaus konsultacijas;
 • individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas prižiūrimam vaikui;
 • savipagalbos grupės užsiėmimus;
 • profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas;
 • tarpininkavimą institucijose;
 • darbą komandoje, organizuojant vaiko susitikimus su biologiniais tėvais.

 

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-368 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“
6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“.
7. Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19. įsakymas Nr.A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“